30 de Novembro de 2017

ANUNCIO DE LICITACIÓN DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA – CONTRATO RESERVADO

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2017. O Concello de Santiago de Compostela anuncia licitación pública para a contratación do servizo de conservación e mantemento do parque Brandía, reservado a centros especiais de emprego, de acordo coa Disposición Adicional 5ª do TRLCSP (Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público).

En consonancia cos principios da contratación socialmente responsable previstos na normativa autonómica, estatal e europea, o Servizo de Contratación do Concello de Santiago de Compostela publica hoxe, no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP n. 228), a licitación por procedemento aberto, para a contratación do servizo.

Máis información: BOP A Coruña n. 228, 30-11-2017.

Categorías

Os comentarios están pechados.