Quen somos?

Equipo de Cegasal

Un grupo de centros especiais de emprego que carecen de ánimo de lucro e/ou as entidades do movemento asociativo de persoas con discapacidade que os promoven, que integrados na organización empresarial somos referentes de cara a defensa, promoción e representación das entidades que proporcionan emprego protexido.

CEGASAL é a asociación empresarial galega de carácter multisectorial que aposta por facilitar a inserción laboral de persoas con discapacidade, a través do traballo que se realiza nos centros especiais de emprego de iniciativa social (CEEIS), e coas propias persoas traballadoras.

Creada no ano 1997 e cun crecemento responsable e sostible, compartimos as inquedanzas dos asociados e ás necesidades do colectivo fronte á realidade que viven, xerando no noso día a día a necesidade de actualizar a organización e as actividades e servizos prestados.

Mantemos como funcións principais da nosa razón de ser a negociación colectiva no sector, o diálogo social, a participación institucional, a xestión económica ou a promoción empresarial. Para iso desenvolvemos entre outros proxectos, plans de formación, intervimos na resolución de conflitos, participamos en accións de colaboración e posicionamento empresarial dos intereses xerais dos centros especiais de emprego representados.