Contexto

trabajadorCEGASAL asocia ás iniciativas carentes de lucro que se identifican cos principios de solidariedade, ben común, a iniciativa social, o emprego de calidade, irrepartibilidade de beneficios, etc… todas elas promovidas por entidades sociais cuxo fin común é alcanzar a inserción sociolaboral de persoas con discapacidade.

 

Blackmagic Cinema Camera_1_2014-05-22_2337_C0007Indirectamente colaboramos co desenvolvemento económico do noso país, xerando alianzas e compromisos de cara a inserción sociolaboral das persoas con discapacidade a través dos centros especiais de emprego de iniciativa social.

 

37Temos presente o sector no que nos movemos e integramos os diferentes ámbitos que modulan a nosa actuación.