Órganos de goberno

Asemblea Xeral

A Asemblea xeral integrada por todos os socios da entidade, como máximo órgano de goberno.

Xunta Directiva

A Xunta Directiva encargada da dirección, goberno e administración da organización está integrada actualmente polas seguintes persoas.

Jose Antonio Vázquez Freire

Presidente

José Antonio Vázquez Freire

Ignacio Rodríguez Sáez

Vicepresidente

Ignacio Rodríguez Sáez

Ramón Sestayo Lestón

Secretario

Ramón Sestayo Lestón

Manuel Santos Lamas

Tesoureiro

Manuel Santos Lamas

 

Vogais

Bernaldo José Fernández Requeixo
Julio Cortiñas López
Miguel Dorado Soñora
Mayte Gutiérrez Rosselló

 Órgano de control e supervisión

Contamos cun Órgano de control e supervisión integrado polas principais organizacións sindicais e entidades promotoras dos centros especiais de emprego de iniciativa social, que de modo aberto participan nos aspectos que afecten ás iniciativas de economía social ou ao emprego de persoas con discapacidade.