Os compromisos sociais da Nova Lei de Contratos do Sector Público

O presidente de  CEGASAL e a directora comercial de  GES, Raquel Alvite, asistiron  en Madrid, a unha xornada onde analizaron cos Secretarios, Interventores e Tesoureiros así como con outros funcionarios focalizados na contratación pública, as principais novidades da Lei en canto aos seus aspectos sociais, a súa aplicación práctica como medio de implementar e desenvolver a responsabilidade social do sector público e como este reto pode converterse nunha gran oportunidade para a promoción e igualdade dos colectivos máis desfavorecidosjornada en madrid, 19062018, nova ley de contratos