Cooperación empresarial

Mediante a materialización de acordos ou actividades que melloran a competitividade dos centros especiais de emprego asociados, adoptamos distintos tipos de cooperación segundo o obxectivo económico ou social a alcanzar.

  • Convenios de colaboración
  • Acordos de cooperación con proveedores
  • Intercambios