Formación

Para dar resposta ás necesidades do sector na área da formación, organízanse accións específicas teórico-prácticas con metodoloxías axeitadas a cada grupo e contando cos mellores colaboradores.

Plan de formación de economía social

Con previsión anual, financiadas pola Dirección Xeral de Formación e Colocación e o Fondo Social Europeo, as accións formativas incluídas son as seguintes:

Plan de Formación para o Emprego CEGASAL 2014

  • A DIRECCIÓN MOTIVADORA

Inicia: 10/04/2015 a 27/05/2015

NOTA PREINSCIPCION WEB

Ficha preinscrición

Accións Formativas Realizadas

Plan de Formación para o Emprego CEGASAL 2010

  • Técnicas de comunicación
  • Poda en altura básico
  • Habilidades de Negociación

Plan de Formación para o Emprego CEGASAL 2011

  • Formación Continua Condutores ProfesionaisTransporte de Viaxeiros (Reciclaxe)

Plan de Formación para o Emprego CEGASAL 2012

  • Conducción Eficiente de Vehículos
  • Animación Social de Persoas Dependentes en Institucións

Plan de Formación para o Emprego CEGASAL 2013

  • Xestión do tempo
  • Técnicas de Negociación

Outra formación

Realizamos sesións informativas sobre o emprego protexido de persoas con discapacidade e outras temáticas.