COVID19

Poñemos ao teu dispor recursos de interese acerca da COVID19.

CEGASAL é beneficiaria dunha axuda para á contratación dunha técnica especialista en organismos intermedios para o asesoramento xurídico a empresas en situación coxunturais provocadas polo escenario económico da COVID19 financiadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

 

Xunta de Galicia
Organismos intermedios
Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

LIGAZÓNS DOG

 


https://transparencia.xunta.gal/coronavirus/normativa-autonomica

Información da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Xustiza
http://www.xustiza.gal/informacion-coronavirus

Turismo
https://www.turismo.gal/galiciadestinoseguro/portada

Academia Galega de Seguridade Pública
https://agasp.xunta.gal

Información da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
https://ceei.xunta.gal/coronavirus


Plataforma de ofertas e demandas de EPIS

https://marketplacecovid19.gal


Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

Línea de axudas para apoiar a fabricación inmediata de medios de protección
IG257 - Préstamos avalados para apoiar as pemes e autónomos/as no contexto do actual brote de COVID-19 (2020)
IG277 - Ayudas para a fabricación de productos relacionados coa COVID-19 (Inviste COVID)


Axencia Galega de Innovación (Gain)

Axudas directas a proxectos innovadores relacionados coa COVID-19


Xesgalicia

Línea de financiación para producir material de protección ante a COVID-19


Información da Consellería de Facenda e Administración Pública

Información relativa al COVID-19


Escola Galega de Administración Pública

Preguntas frecuentes sobre o coronavirus


Información da Consellería de Emprego e Igualdade

Igualdade
Plan de reforzo da atención das víctimas da violencia machista que garantice a súa seguridade durante o estado de alarma pola COVID-19


Información da Consellería de Política Social

Protocolo conxunto da Consellería de Política Social e da Consellería de Sanidade para os centros de servizos sociais a consecuencia da situación e evolución do coronavirus (COVID-19)

 

 

LIGAZÓNS BOE

 

 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0&tab=2MINISTERIO DE SANIDADE. DOCUMENTOS TÉCNICOS

  https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm

     

      Estratexia de deteccion precosz, vixilancia e control da COVID-19

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdfMINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Guías para a fabricación de máscaras e roupa de traballo_MINCOTUR
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx


MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

Recomendacións de operación e mantemento dos sistemas de climatización e ventilación de edificios e locais para a prevención da propagación do SARS-COV-2
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf

 

ISSGA

 

 

Prevención nos CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO fronte ao coronavirus
http://issga.xunta.gal/portal/contido/documentacion/publicacions/divulgacion/doc_0099.html

7 Chaves para a prevención da Covid na tua empresa

http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/7_chaves_covid.pdf

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DA SAÚDE

 

 
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1