COÑÉCENOS

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

Somos un grupo de centros especiais de emprego que carecen de ánimo de lucro e/ou as entidades do movemento asociativo de persoas con discapacidade que os promoven, que integrados na organización empresarial somos referentes de fronte a defensa, promoción e representación das entidades de proporcionan emprego protexido.

CEGASAL é a asociación empresarial galega de carácter multisectorial que aposta por facilitar a inserción laboral de persoas con discapacidade, a través do traballo que se realiza nos centros especiais de emprego de iniciativa social (CEEIS), e coas propias persoas con discapacidade.

Creada no ano 1997 e cun crecemento responsable e sostible, compartimos as inquietudes dos asociados e as necesidades do colectivo fronte á realidade que viven, xerando no noso día a día a necesidade de actualizar a organización e as actividades e servizos prestados.

Mantemos como funcións principais da nosa razón de ser, a negociación colectiva no sector, o diálogo social, a participación institucional, a xestión económica ou a promoción empresarial. Para iso desenvolvemos entre outros proxectos, plans de formación, intervimos na resolución de conflitos, participamos en accións de colaboración e posicionamento empresarial dos intereses xerais dos centros especiais de emprego representados.

 

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar