CEGASAL
Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen ánimo de lucro


Rúa de Dublín, 3 bx

15707 Santiago de Compostela
   
673 042 029 & 647 861 119
  info@cegasal.com