MISIÓN, VISIÓN E VALORES

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

MISIÓN

Promover e acadar a inclusión laboral de calidade das persoas con discapacidade  a través da potenciación e defensa dos centros especiais de emprego sen ánimo de lucro, implicando na tarefa a tódalas institucións sociais, políticas e económicas.

VISIÓN

CEGASAL aspira a convertirse na organización referente dunha nova economía social, que propicie decididamente la creación de empleo de calidad para personas con discapacidade e que actúe como interlocutor  cos distintos axentes sociais para conseguir una sociedad máis xusta en materia laboral.

VALORES

Inspiramonos inspiramos nos principios de igualdade, xusticia, sustentabilidade, compromiso, inclusión, responsabilidade, participación e diversidade.

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar