PROMOCIÓN COMERCIAL

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

Nos últimos anos marcámonos como obxectivo o situar aos centros especiais de emprego de iniciativa social na vangarda da creación de emprego de calidade entre as persoas con discapacidade, unindo factores de crecemento empresarial, capacitación profesional e a dinamización dos sectores nos que están inmersos.

Para iso CEGASAL colabora con programas e redes que facilitan aos CEEIS un maior nivel de competitividade para que poidan participar en mellores condicións no mercado.

  • Rede Pexga
  • Informe GEM
  • Plataforma de contratación
  • Reserva de contratos públicos
  • Promoción do cumprimento da cota de reserva
  • Adopción de medidas alternativas
  • Participación en redes comerciais
  • Visitas a empresas

 

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar