UNIDADES DE APOIO

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

Son equipos  multiprofesionales que se enmarcan dentro dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, que realizan funcións que axudan a superar as barreiras, obstáculos ou dificultades que teñas as persoas con discapacidade que traballan no centro, durante o proceso de incorporación a un posto de traballo, así como a permanencia e progresión no mesmo.

Principalmente son beneficiarias as persoas con discapacidade severa ou con maiores dificultades de inserción.

Entre outras, as funcións que desenvolve o persoal integrado nas unidades de apoio serán:

a) Detectar e determinar, despois de valoración de capacidades da persoa e análise do posto de traballo, as necesidades de apoio para que a persoa traballadora con discapacidade poida desenvolver a súa actividade profesional.

b) Establecer as relacións precisas co contorno familiar e social das persoas traballadoras con discapacidade para que este sexa un instrumento de apoio e estímulo ao traballador ou traballadora na incorporación a un posto de traballo e á estabilidade en leste.

c) Desenvolver cuantos programas de formación sexan necesarios para a adaptación da persoa traballadora ao posto de traballo, así como ás novas tecnoloxías e procesos produtivos.

d) Establecer apoios individualizados para cada traballadora ou traballador e posto de traballo.

e) Favorecer e potenciar a autonomía e independencia das persoas traballadoras con discapacidade, principalmente no seu posto de traballo.

f) Favorecer a integración de novas persoas traballadoras ao centro especial de emprego mediante o establecemento dos apoios adecuados para tal fin.

g) Asistir a persoa traballadora do centro especial de emprego no proceso de incorporación a enclaves laborais e ao mercado común de traballo.

h) Detectar e intervir nos posibles procesos de deterioración evolutiva das persoas traballadoras con discapacidade co fin de evitar e atenuar os seus efectos.

 

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar