Cegasal

 

Somos unha organización empresarial sen ánimo de lucro de carácter multisectorial que se constitúe en 1997 como entidade de referencia, defensa, promoción e representación das iniciativas empresariais sen ánimo de lucro de Economía Social, como son os Centros Especiais de Emprego cuxo obxectivo é fomentar o emprego de calidade das persoas con discapacidade e persoas en situación de risco de exclusión social e a súa inclusión na actividade económica, social e empresarial de Galicia.

Novas

02 Xan 2018

Cegasal distingue as administracións públicas e empresas que colaboran coa economía social

Santiago de Compostela, 1 de xaneiro de 2018. Cegasal decidiu crear un premio para distinguir á empresa e a administración máis colaboradoras coa economía social, unhas distincións que serán entregadas no primeiro semestre do ano no transcurso da gala do II Premio á Mellor Información de Economía Social. Trátase dunha nova iniciativa da asociación que… Ver artículo
27 Dec 2017

A entrada en vigor da nova lei de contratos do sector público

A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, foi publicada no B.Ou.E. con data o 9 de novembro de 2017. De acordo coa súa Disposición final… Ver artículo