Cegasal

 

Somos unha organización empresarial sen ánimo de lucro de carácter multisectorial que se constitúe en 1997 como entidade de referencia, defensa, promoción e representación das iniciativas empresariais sen ánimo de lucro de Economía Social, como son os Centros Especiais de Emprego cuxo obxectivo é fomentar o emprego de calidade das persoas con discapacidade e persoas en situación de risco de exclusión social e a súa inclusión na actividade económica, social e empresarial de Galicia.

Novas

09 Nov 2017

PUBLICADA A LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017. No Boletín Oficial do Estado de hoxe, BOE Núm. 272, Xoves 9 de novembro de 2017, Sec. I. Páx. 107714, publícase a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspón ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e… Ver artículo
23 Out 2017

O CONGRESO DOS DEPUTADOS APROBA A NOVA LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO

O Congreso dos Deputados aprobou a nova Lei de Contratos do Sector Público o pasado 19 de outubro. A Lei, que entrará en vigor, tal e como establece a súa disposición final sétima, transcorridos catro meses desde a súa publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE), non incorpora as emendas que se aprobaron durante a… Ver artículo