Cegasal

 

Somos unha organización empresarial sen ánimo de lucro de carácter multisectorial que se constitúe en 1997 como entidade de referencia, defensa, promoción e representación das iniciativas empresariais sen ánimo de lucro de Economía Social, como son os Centros Especiais de Emprego cuxo obxectivo é fomentar o emprego de calidade das persoas con discapacidade e persoas en situación de risco de exclusión social e a súa inclusión na actividade económica, social e empresarial de Galicia.

Novas

04 Dec 2019

03 Dec 2019

Nos últimos doce anos duplicáronse os contratos para persoas con discapacidade

Aínda que segue  existindo unha brecha laboral neste segmento de poboación,  podemos falar dunha evolución positiva no emprego das persoas con discapacidade,  que alcanzan unha maior participación no mercado de traballo, contribuíndo deste xeito á economía e desenvolvemento do país.En España rexístranse 1.860.600 persoas con discapacidade en idade activa, cunha maior presenza masculina (57,5%). Con… Ver artigo