PUBLICACIÓNS E RECURSOS

Poñemos ao teu dispor recursos de interese como ligazóns e documentos.

 

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

PUBLICACIÓNS

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tamaño: 0.23 MB ↓

Recompilación dos artigos acordados na ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’.

 

Estudio comparativo de la regulación autonómica de subvenciones a centros especiales de empleo

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA REGULACIÓN AUTONÓMICA DE SUBVENCIONES A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Tamaño: 1 MB ↓

Esta análise permitirá orientar actuacións e propostas máis equitativas co obxectivo de protexer e mellorar a situación, tanto dos Centros Especiais de Emprego como das persoas con discapacidade. Elaborado por AECEMCO.

 

Guía de empresas 2024 CEGASAL

 

GUÍA DE EMPRESAS 2024

Tamaño: 2.5 MB ↓

Información dos centros especiais de emprego de iniciativa social asociados e información sobre as medidas de contratación para persoas con discapacidade.

 

Os Centros Especiais de Emprego en Galicia


OS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO EN GALICIA

Tamaño: 0.8 MB ↓

Estudo promovido pola Asociación Galega de Centros Especiais de Emprego Sen Ánimo de Lucro – CEGASAL e realizado polo equipo de investigación social de Abeluria, S. Coop Galega.

 

CEGASAL Memoria Sostibilidade 2020


MEMORIA SOSTIBILIDADE 2020

Tamaño: 3.4 MB ↓

Esta memoria de sustentabilidade integra a información de maior relevancia ocorrida en CEGASAL durante o ano 2020.

 

 

 

 

 

 

EMPRESA Creación y puesta en Marcha


EMPRESA: CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Tamaño: 1.5 MB ↓

Documento que expón os pasos a seguir, desde a decisión da forma xurídica a atoptar, ata o inicio da actividade sobre a posta en marcha dunha empresa.  

Preguntas frecuentes sobre os centros especiais de emprego


FAQ SOBRE CEE

Tamaño: 0.8 MB ↓

Preguntas e respostas frecuentes sobre Centros Especiais de Emprego. Editado por EUSUMO.

 

 

 

Guía de medición do impacto social nos Centros Especiais de Emprego


GUÍA DE MEDICIÓN DO IMPACTO SOCIAL NOS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO

Tamaño: 1.5 MB ↓

Recurso para entender a importancia de integrar a discapacidade no contexto da sostibilidade.

 

25 años de historia de cegasal

25 AÑOS DE HISTORIA DE CEGASAL

Tamaño: 1.5 MB ↓

Un cuarto de século de Cegasal, organización empresarial de iniciativa social e carácter multisectorial constituída en 1997. 

Lei xeral dos dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social


L
EY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL EN LECTURA FÁCIL

Tamaño: 1.1 MB ↓

A presente versión lei é un documento adaptado á lectura fácil. A lectura fácil é unha técnica de redacción e publicación que permite a comprensión textual a persoas con dificultades lectoras. 

Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad Estatal. Datos 2023


INFORME DO MERCADO DE TRABALLO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE ESTATAL. DATOS 2023

Tamaño: 1 MB ↓

O Servizo Publico de Emprego Estatal (SEPE) aborda o estudo e análise da situción, evolución, comportamento e tendencias do mercado de traballo, nas súas distintas dimensións e perspectivas desde un punto de vista xeral, a través do Informe do Mercado de Traballo.

Libro blanco sobre el emplo y discapacidad


LIBRO BRANCO SOBRE EMPREGO E DISCAPACIDADE 

Tamaño: 14 MB ↓

Estudo científico detallado do tratamento do emprego das persoas con discapacidade e as súas propostas de futuro. 

Manual de lenguaje inclusivo


MANUAL DE LINGUAXE INCLUSIVA

Tamaño: 1.5 MB ↓

Pautas para o uso dunha linguaxe correcta, respectuosa e consensuada para referirse ás persoas con discapacidade física e orgánica e comunicar dun xeito non sexista. 

Libro blanco de la discapacidad orgánica


LIBRO BRANCO DA DISCAPACIDADE ORGÁNICA

Tamaño: 10.1 MB ↓

Este documento dá visibilidade e contribúe a diminuir o descoñecemento existente sobre a discapacidade orgánica en xeral. 

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar
Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar
Rede EUSUMO

REDE EUSUMO

A Rede  Eusumo é unha rede impulsada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia para o fomento do  cooperativismo e a economía social. Con ela procúrase o fomento do espírito emprendedor prestando apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social.

A Rede  Eusumo créase para promover este modelo empresarial en todo o territorio de Galicia, impulsando o seu desenvolvemento a través de distintas accións.

Cegasal forma parte desta rede colaborativa desde abril de 2015, e participa na consecución dos obxectivos da Rede.

Se queres saber mais alcance desta colaboración, contacta connosco.

Sitio web: http://www.eusumo.gal/